Będą nowe obwodnice w województwie łódzkim. GDDKiA podała aktualne dane

00070eb2-5f3c-4216-81e4-e4c48a395ebb
fot. GDDKiA

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie łódzkim pięć miast uzyska nowe trasy. Ruch tranzytowy wyprowadzimy z Błaszek, Brzezin, Łowicza, Srocka i Wielunia. Najbardziej zaawansowane są przygotowania dla obwodnicy Srocka. Dla pozostałych czterech obwodnic trwają prace nad wstępną dokumentacją.

Obwodnica Srocka w ciągu drogi krajowej nr 12 i 91

Decyzja środowiskowa została uzyskana 31 sierpnia 2021 r. Natomiast 18 maja ubiegłego roku została zawarta umowa na opracowanie Koncepcji programowej, która obecnie jest odbierana od wykonawcy. Przebieg przyszłej obwodnicy liczy 3,7 km długości. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie Projektuj i buduj.

Obwodnice Błaszek, Brzezin, Łowicza i Wielunia

23 listopada 2020 r. podpisano umowę z firmą Multiconsult Polska na wykonanie Studium korytarzowego (SK) i Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla dwóch obwodnic, Błaszek w ciągu DK12 oraz Brzezin w ciągu DK72. Dla obu inwestycji zakończono już opracowanie SK i I etapu STEŚ-R. Dla obwodnicy Błaszek 4 maja został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). GDDKiA przewiduje, że uzyska ją w połowie przyszłego roku.

Z kolei dla obwodnicy Brzezin wniosek o wydanie DŚU złożono 30 czerwca, a planowany termin jej uzyskania to druga połowa 2024 r.

W przypadku obwodnicy Łowicza w ciągu DK14, 70 i 92 wykonawcą studium korytarzowego i STEŚ-R wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej jest firma IVIA z Katowic. Umowa została podpisana 17 grudnia 2020 r. Prace związane z wykonaniem I etapu STEŚ-R, zostały już ukończone. Przygotowywane są materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie DŚU.

Ten sam wykonawca pracuje nad dokumentacją dla obwodnicy Wielunia w ciągu DK 45. W tym przypadku zakończono opracowanie studium korytarzowego i I etapu STEŚ-R. 3 lipca złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU.

Jeśli chodzi o obwodnice Błaszek, Brzezin, Łowicza i Wielunia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje, że budowa ma być realizowana w latach 2027-2029, nieco wcześniej, bo w latach 2025-2027 ma być budowana obwodnica Srocka.


źródło: GDDKiA​