wersja testowa serwisu

Bezpieczeństwo na drodze oraz odpowiedzialność prawna nieletnich. Zajęcia w Restarzewie Cmentarnym

260-121472

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łasku odwiedzili uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie Cmentarnym. Przeprowadzili zajęcia poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

2 października 2020 r. policjanci z Zespołu d/s Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Łasku przeprowadzili w Społecznej Szkole Podstawowej w Restarzewie Cmentarnym zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, miejscu zamieszkania, cyberzagrożeń oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.
Na początek mundurowi odwiedzili najstarszych uczniów, uczęszczających do klas V - VIII. Z tą grupą wiekową omówiona została tematyka dotycząca odpowiedzialności karnej nieletnich. Przekazane informacje miały przybliżyć wiedzę na temat konsekwencji prawnych, jakie nieletni ponosi za popełnione przestępstwa, wykroczenia. Szeroko omówiono również pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego oraz różnorodne środki wychowawcze i poprwacze jakie mogą być zastosowane wobec nieletnich. Nie zabrakło także tematyki związanej z przemocą rówieśniczą oraz cyberzagrożeń.

Na kolejne prelekcje zostali zaproszeni uczniowie klas I - IV a następnie grupy przedszkolne, podczas których policjanci omówili zasady bezpiecznego oraz właściwego korzystania z drogi, w tym o konieczności noszenia elementów odblaskowych i prawidłowym poruszaniu się pieszych i rowerzystów po drogach. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Podczas zajęć uczniowie i przedszkolaki nie tylko słuchali cennych rad policjantów, ale również chętnie odpowiadali na zadawane przez mundurowych pytania. Na zakończenie spotkania każda z osób uczestnicząca w zajęciach profilaktycznych otrzymała elementy odblaskowe.

Źródło: KPP Łask