wersja testowa serwisu

Dotacja celowa na zadanie "Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach"

pieniadze2

W dniu 29 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Gmina Łask złożyła trzy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. O dofinansowanie ubiegały się sołectwa Łopatki, Teodory i Wola Stryjewska. Sejmik przyznał dotację sołectwu Łopatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach".

W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania działki gminnej nr 421 położonej w miejscowości Łopatki gm. Łask. Projekt obejmować będzie odnowienie podłoża trawiastego na boisku do piłki siatkowej, wykonanie paleniska na ognisko oraz grilla podwieszanego na trójnogu, montaż ławek wokół paleniska, montaż urządzeńsiłowni zew. oraz montaż placu zabaw, który będzie możliwy do realizacji w przyszłości.


Dokumentacja projektowa oraz dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej będzie wykonana przez firmę zewnętrzną, natomiast pozostałe prace zostaną wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców we własnym zakresie z materiałów zakupionych w ramach realizowanego projektu.

Planowany koszt zadania określono na kwotę 20 900 zł, w tym dotacja 10 000 zł, natomiast pozostałe środki stanowią fundusz sołecki sołectwa Łopatki.

Źródło: Urząd Miejski w Łasku