wersja testowa serwisu

Gmina Wodzierady: Strażackie spotkanie opłatkowe w OSP Przyrownica

wodzi

Zgodnie z naszą gminną tradycją strażackie spotkanie noworoczno – opłatkowe odbyło się w 6 stycznia 2020 roku, w dzień Objawienia Pańskiego zwanego Świętem Trzech Króli, w jednostce OSP Przyrownica, która mogła zaprezentować nowo dobudowaną część strażnicy.

Spotkanie prowadzili: druh Konrad Majzner – Prezes OSP Przyrownica oraz druh Florian Podębski – Prezes Zarządu Gminnego .

Uczestnicy minutą ciszy uczcili strażaków, którzy w 2019 roku odeszli na wieczną służbę.

Grono strażaków jednostek OSP, a także zaproszonych gości powitali wspólnie: Prezes ZOG ZOSP RP w Wodzieradach Florian Podębski oraz Prezes OSP Przyrownica Konrad Majzner.

W spotkaniu uczestniczyli: Maciej Łuczak – Senator RP; Piotr Polak – Poseł na Sejm RP; Jakub Szafrański – reprezentujący Tadeusza Woźniaka - Posła na Sejm RP; Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego; Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego; Edyta Michalska – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego; dh Wojciech Pokora – Wiceprezes ZOW ZOSP RP województwa łódzkiego, Prezes ZOP ZOSP RP w Łasku; Piotr Wołosz – Starosta Łaski; Teresa Wesołowska – Wicestarosta Łaski; st. bryg. Piotr Rudecki – Komendant Powiatowy PSP w Łasku; mł. insp. Robert Krawczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łasku; Renata Szafrańska – Wójt Gminy Wodzierady wraz z Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy; Łukasz Kukieła – Przewodniczący Rady Gminy Wodzierady; Aleksandra Kolasa – Kierownik KRUS w Łasku; Tomasz Grobelny – Radny Rady Gminy Wodzierady; Andrzej Gil – Radny Gminy Wodzierady; Leonarda Antoniewska – Radna Rady Gminy Wodzierady; ks. Grzegorz Czaja – Proboszcz Parafii w Siedlątkowie; Katarzyna Białek – Traut – Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego „TUW" w Łodzi; dh Grzegorz Oleszczak – Prezes Miejsko – Gminnego Zarządu ZOSP RP w Łasku; Dyrektorzy szkół, Kierownicy jednostek; Sołtysi sołectw funkcjonujących na terenie działania jednostki, Przedstawiciele firmy ASPAL i Młyna Handlowo – Usługowego; Orkiestra Dęta OSP Kwiatkowice, Zespół wokalny „NIEZAPOMINAJKI" i grupa wokalna „ RETRO" przy OSP w Przyrownicy, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP , Prezesi, Naczelnicy, Kierowcy, Seniorzy, druhowie z jednostek OSP i gospodarze uroczystości.

Podsumowania działalności jednostek OSP i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wodzieradach za 2019 rok dokonał druh Prezes Florian Podębski. Informację z działania OSP Przyrownica ( gospodarza uroczystości ) przedstawił Prezes Konrad Majzner.

Uroczystą oprawę zapewnił występ zespołu wokalnego „NIEZAPOMINAJKI" oraz grupy wokalnej „RETRO" przy OSP w Przyrownicy poprzez specjalnie przygotowany repertuar.

Następnie w nastrój Święta Trzech Króli wprowadził uczestników spotkania Proboszcz Parafii pw. św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie – ks. Grzegorz Czaja.

Nie zabrakło życzeń i gratulacji dla naszych strażaków, którym i my życzymy, aby 2020 rok niósł wszystkim nadzieję, życzliwość i spełnienie marzeń.

O oprawę muzyczną spotkania noworocznego zadbała Orkiestra Dęta z Kwiatkowic.