wersja testowa serwisu

Informacja dla uczestników projektu budowanych instalacji fotowoltaicznych w gminie Buczek

fotowoltaika-buczek-1020-2-768x427

Gmina Buczek informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na zamontowanie dodatkowych dwóch paneli fotowoltaicznych na wykonywanej instalacji. Wykonawca Firma EKO-SOLAR SP.Z O.O. projektu udzielił zgody na wykonanie takiej instalacji i objął ją gwarancją. Koszt wykonania dodatkowej instalacji pokrywa uczestnik projektu z własnych środków w porozumieniu z Wykonawcą. Po zainstalowaniu dodatkowych paneli moc instalacji będzie wynosić 3,3 kW.

Źródło: Gmina Buczek