wersja testowa serwisu

Inwestycje lokalne w kolejnych powiatach dofinansowane. Gdzie trafią pieniądze?

pieniadze5

Jeszcze więcej pieniędzy na rozwój naszego regionu! Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania.

Duże pieniądze trafią także do naszego regionu, w tym powiatów: zgierskiego, zduńskowolskiego, łaskiego i pabianickiego. Szczegóły w poniższym zestawieniu:

Powiat zgierski: 

Powiat zgierski - 500 000 złotych
Przebudowa drogi powiat. nr 5106 E w Zgierzu, w ciągu ul. Piłsudskiego, na odcinku ul. Piątkowskiej (DW 702) do ul. Jaracza (PKP) o długości łącznej 1120 m w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przebudowa zakłada dwa etapy realizacji. Pierwszy etap od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul 1 Maja (530m) i drugi etap od ul. 1 Maja do wiaduktu PKP (590m). Przewidywane prace to wykonanie odwodnienia, przebudowa jezdni, wykonanie zjazdów i zatoczki autobusowej, przebudowa i uzupełnienie części chodnika.

Szacowany koszt inwestycji: 3 544 320 złotych

Miasto Zgierz - 3 500 000 złotych
Planowana inwestycja na terenie kompleksu sportowego MOSiR, przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu obejmuje:- modernizację boiska piłkarskiego 100x60m z wraz z podbudową – sztuczna nawierzchnia trawiasta na shock padzie z niepalnym granulatem EPDM z recycklingu, spełniająca wymogi ppoż dla nawierzchni pod hale pneumatyczne;- budowę zadaszenia w postaci hali pneumatycznej wraz z kompleksowym wyposażeniem, w tym systemem wentylacji, oświetleniem LED, mocowaniem (szacowane wym. 115x74m, wys. do 21,74m).

Szacowany koszt inwestycji: 3 800 000 złotych

Gmina Głowno - 2 000 000 złotych
Budowa nowoczesnego stadionu sportowego, który będzie służył mieszkańcom gminy Głowno. Inwestycja przewiduje wybudowanie stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z zastosowaniem rozwiązań służących ochronie środowiska – OZE. Stadion przeznaczony do: rozgrywania meczów piłki nożnej, zawodów lekkoatletycznych dla szkół, ćwiczeń bojowych dla OSP i organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. Oprócz boiska o nawierzchni z trawy naturalnej oraz 4 torów bieżni powstanie infrastruktura – trybuny, zaplecze socjalne, sanitarne, parking i miejsca dla służb ratowniczych

Szacowany koszt inwestycji: 2 500 000 złotych

Gmina Ozorków - 500 000 złotych
Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach. Istniejący odciek drogi gminnej posiada nawierzchnię bitumiczną o niezadowalającym stanie wymagającym wzmocnienia. Jezdnia szerokości 3,5 m zlokalizowana w istniejącym pasie drogowym, a oś projektowanej drogi pokrywa się z drogą istniejącą. Odwodnienie odbywa się jako powierzchniowe na tereny przyległe. Długość odcinka planowanej przebudowy ~ 1400 mb.

Szacowany koszt inwestycji: 775 515 złotych

Gmina Zgierz - 500 000 złotych
Przedmiotem inwestycji będzie: Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Ustronie. Zakres prac obejmuje remont stacji uzdatniania wody wraz z wymianą instalacji i urządzeń technologicznych w budynku SUW, oraz częściową zmianę technologii uzdatniania wody obejmującą płukanie złoża filtracyjnego wodą uzdatnioną ze zbiorników retencyjnych i powietrza podawanego przez dmuchawę. Wydajność rzeczywista SUW będzie wynosić Q max= 60 m3 /h. W ramach inwestycji, planuje się w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej wykonanie płyty fundamentowej pod filtry, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku wraz z wymianą orynnowania, remont połaci dachowej budynku SUW wraz z ociepleniem stropo-dachu, remont budynku SUW, remont pomieszczeń, a także demontaż istniejących pieców węglowych. Nastąpi wymiana zasilania elektrycznego SUW, instalacji elektrycznej SUW. Ujęcie wody i Stacja Uzdatniania Wody, które są strategicznym obiektem infrastruktury w rejonie, stanowią zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców miejscowości Ustronie, Jedlicze A i Jedlicze B. W celu zapewnienia ciągłych dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody uzdatnionej, istotną kwestią jest niezawodność stacji uzdatniania. Aby uniknąć w przyszłości ewentualnych awarii niezbędna jest modernizacja SUW.

Szacowany koszt inwestycji: 3 700 000 złotych

Powiat zduńskowolski: 

Gmina Zduńska Wola - 500 000 złotych
Przedmiotem inwestycji jest budowa SUW w m. Rębieskie. Istniejące urządzenia są wyeksploatowane, wykazują liczne oznaki korozji i są obciążone znacznym ryzykiem poważnej awarii skutkującej przerwami w dostawie wody do odbiorców. Wysokie koszty remontów oraz obsługi kwalifikują obiekt pilnej do przebudowy. W zakres inwestycji wchodzi m.in: budowa budynku technolog. SUW, zbiornika do magazynowania wody uzdat., żelbetowego osadnika wód popł., budowa rurociągów wod-kan, rozbiórka ist. budynku hydroforni i gosp. istniejących obudów studni głębinowych, zbiornika wód popł.

Szacowany koszt inwestycji: 2 500 000 złotych

Powiat łaski: 

Gmina Widawa - 1 249 258,87 złotych
Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Widawa. Drogi objęte wnioskiem są w złym stanie technicznym, przebiegają przez tereny o gęstej zabudowie, stanowiącej osiedle mieszkaniowe. Projektuje się jezdnię wykonaną z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m., chodniki wykonane z kostki brukowej na podbudowie. Woda opadowa zostanie odprowadzona do wybudowanej wcześniej kanalizacji deszczowej. Dla poprawy bezpieczeństwa zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe. Dla uspokojenia ruchu w obszarach zagrożonych potencjalnym kolizjami, zostanie wprowadzona aktywna sygnalizacja, a miejsca przejść dla pieszych zostaną wyniesione.

Szacowany koszt inwestycji: 1 249 258,87 złotych

Powiat pabianicki: 

Gmina Konstantynów Łódzki - 1 000 000 złotych
Inwestycja polega na budowie pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 wraz z niezbędnym zapleczem sanitarno-technicznym i wyposażeniem. Prace obejmą wszystkie branże budowlane: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną, instalację odgromową, deszczową. Wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Zagospodarowany zostanie teren wokół hali.

Szacowany koszt inwestycji: 9 000 000 złotych

Gmina Pabianice - 1 750 000 złotych
Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej". Prace obejmują także budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami retencyjnymi, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym oraz instalacji elektrycznych, instalacje wewnętrzne wentylacji mechanicznej, co, cwu i kanalizacji oraz budowę 19 miejsc parkingowych. Poprzez zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania zostanie utworzona klasopracownia do nauki języków obcych, która wesprze kluczowe kompetencje na rynku pracy a także umożliwi nauczanie eksperymentalne

Szacowany koszt inwestycji: 5 700 000 złotych