wersja testowa serwisu

Łask: Wizyta studyjna grupy do spraw gospodarki wodno-ściekowej

ask
UM Łask

Przez ostatnie dwa dni (20-21.10) gościliśmy w Łasku Grupę Roboczą ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej, działającej w ramach krajowej sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju". Przewodniczył jej ekspert z PGW Wody Polskie Grzegorz Waligóra.

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" to krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi w skład której m.in. wchodzą:

  • Ministerstwo Środowiska,
  • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucja zarządzająca programami unijnymi,
  • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
  • zarządy województw jako instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Podczas pierwszego dnia wizyty omówiono m.in. jedną z największych inwestycji ostatnich lat. O projekcie „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask" opowiadał prezes Zarządu MPWiK Mariusza Sowiński. Następnie „Budowę wielofunkcyjnego zbiornika Łask, jako modelowego rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju regionu z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu" przybliżył zebranym profesor Maciej Zalewski. Kolejnym tematem była „Rewitalizacja pl. Szarych Szeregów w Kolumnie", którą omówiła i przedstawiła zastępca burmistrza Łasku Lidia Sosnowska.

Przestawiono także elektroniczny system nadzoru nad dystrybucją ścieków z szamb, poprzez tabor asenizacyjny do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków jako propozycję rozwiązania ogólnopolskiego problemu, jakim jest kontrola wywozu ścieków z nieruchomości oraz ewidencja szamb, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków. Prelegentami byli także PWIK Jarocin oraz Gdańskie Wody.

Kilkugodzinna konferencja to niezwykle cenna wymiana doświadczeń oraz fachowej jakże cennej branżowej wiedzy.

Dzień drugi pracy Grupy to „wiedza praktyczna". O wszystkim można wiele opowiadać, ale zobaczyć jak to wygląda i działa w rzeczywistości to jeden z cenniejszych atutów tego typu spotkań. Goście na własne oczy zobaczyli jak działa oczyszczalnia ścieków w Łasku, z której dzięki dotacji ze środków Unii Europejskiej możemy być dziś dumni. Pokazaliśmy w wielkim skrócie nasze najcenniejsze miejsca w mieście, odwiedziliśmy przepiękny mural na ul. Wróblewskiego z F-16. Sprawdziliśmy jak wypoczywa się w Łasku w cieniu róż w ogrodzie różanym na osiedlu Przylesie, a finalnie dotarliśmy na odnowiony plac Szarych Szeregów w Kolumnie, który niewątpliwie stanowi przykład rewitalizacji przestrzeni miejskiej w zgodzie z przyrodą.

Czy warto było odwiedzić Łask i zobaczyć jak dzięki środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Funduszy Europejskich - POIiŚ 2014 - 2020 zmieniła się nasza lokalna Ojczyzna? Myślimy, że tak!

Pełna fotorelacja dostępna TUTAJ

Źródło: MPWiK w Łask