Najważniejsze wideo w ela24

Łask: Miejski urząd poszukuje pracownika! Ogłoszono nabór do Wydziału Rozwoju. Jakie warunki trzeba spełnić?

pexels-sora-shimazaki-5668767
fot. ilustracyjne/ Pixabay

Łaski magistrat poszukuje pracownika. Potrzeba jest osoba do pracy w Wydziale Rozwoju. Urząd oferuje stanowisko inspektora w wymiarze jednego etatu.

Do zadań osoby przyjętej na to stanowisko będą należeć między innymi: koordynacja i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych i towarzyszących, obsługa i nadzór procesów inwestycyjnych dla zadań przyjętych w planach rozwoju i budżecie gminy. Inspektor w swoim zakresie będzie zobowiązany takż do sporządzania dokumentacji formalnej związanej z zwieraniem umów o wykonanie robót budowlano-montażowych oraz innych. W zakresie obowiązków umieszczonych w ogłoszeniu czytamy również o organizowaniu i zapewnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami oraz pracę na rozliczeniami realizowanych zadań inwestycyjnych.

Od kandydatów wymagane jest wykształcenie wyższe i co najmniej 3 - letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5 - letni staż pracy. Wśród wymagań dodatkowych wskazanomiędzy innymi:posiadanie wiedzy z zakresu procesu inwestycji budowlanych, doświadczenie w zakresie obsługi inwestycji lub procesu budowlanego, umiejętność odczytywania i analizowania dokumentacji projektowej. 

Zainteresowani urzędową ofertą zobowiązani są do złożenia swojej aplikacji w nieprzekraczalnym terminie do 22 września do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko: inspektor w Wydziale Rozwoju". Dokumenety można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku (ul. Warszawska 14 ,parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu - imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).

Szczegółowe zapisy ofert można znaleźć w załączonym poniżej ogłoszeniu UM Łask.

Nazwa pliku: Ogoszenie_77
Rozmiar pliku: 113 kb
Pobierz plik