Najważniejsze wideo w ela24

Na mapie łódzkiego osiem nowych miast! Te wsie już z początkiem 2024 roku awansują!

Na mapie łódzkiego osiem nowych miast! Te wsie już z początkiem 2024 roku awansują!
Wikipedia: Żarnów (J.Kruk - CC BY-SA 3.0), Inowłódz (Zala - CC BY-SA 4.0), Facebook: Gmina Parzęczew, Gmina Osjaków

Już za kilkanaście godzin, wraz z datą 1 stycznia 2024 roku Polska wzbogaci się aż o 34 nowych miast! Sporo, bo aż osiem przybędzie nam w Łódzkiem. Z nowych miejscowości będą się cieszyć mieszkańcy powiatu: łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, zgierskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego i tomaszowskiego. Które wsie Łódzkiego zyskają awans w hierarchii samorządowej? Szczegóły poniżej.

O tym, że w Polsce w 2024 roku zwiększy się ilość miast było wiadomym już w wakacje. Z końcem lipca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Ten od nowego roku uzyskają łącznie 34 miejscowości w calej Polsce: trzy w kujawsko-pomorskim, trzy w lubelskim, jedna w lubuskim, osiem w łódzkim, jedenaście w mazowieckim, jedna w opolskim, dwie w podkarpackim, jedna w śląskim, dwie w świętokrzyskim i dwie w wielkopolskim.

Jak mogliśmy przeczytać w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu, rozporządzenie przewiduje zmiany dla 205 297 mieszkańców. 

- W przypadku nadania statusu miasta miejscowości, dotychczasowi mieszkańcy danej miejscowości staną się mieszkańcami miasta- wyjaśniło MSWiA.

Łódzkie - sukcesywnie z większą liczbą miast!

Po zmianach w raz z nadejściem 2024 roku w Łódzkiem będziemy mieli już 60 miast. Jeszcze w grudniu 2022 r. było ich 48, w ubiegłym roku prawa miejskie odzyskały cztery miejscowości. Wówczas symboliczne klucze do miasta otrzymały: Jeżów z powiecie brzezińskim, Dąbrowice w powiecie kutnowskim, Rozprza w powiecie piotrkowskim i Ujazd w tomaszowskim. Jeszcze wcześniej, w 2022 roku miastami zostały: Lutomiersk w powiecie pabianickim i Bolimów w powiecie skierniewickim.

A które samorządy dołączą do tego grona już za kilka tygodni? Poniżej prezentujemy listę wsi z Łódzkiego, które 1 stycznia 2024 zmienią status na miasto, będą to: 

 • Grabów – w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;
 • Kiernozia – w powiecie łowickim, w województwie łódzkim;
 • Białaczów – w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim;
 • Żarnów – w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim;
 • Inowłódz – w powiecie tomaszowskim, w województwie łódzkim;
 • Osjaków – w powiecie wieluńskim, w województwie łódzkim;
 • Bolesławiec – w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim;
 • Parzęczew – w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim;

Co ciekawe wszystkie wnioski samorządów z województwa łódzkiego uzyskały pozytywną rekomendację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wszystkie te miejscowości posiadały już w przeszłości status miasta, ale utraciły go ok. 1870 r. w wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym.

Na mapie Polski obecnie są obecnie 979 miasta, wraz ze zmianami, które wchodzą w życie 1 stycznia 2024 roku liczba ta przekroczy już tysiąc i osiągnie liczbę 1013 miast.  

Poniżej prezentujemy listę wszystkich polskich samorządów, które zmienią swój status na miejski:

 • Bobrowniki – w gminie Bobrowniki, w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Kikół – w gminie Kikół, w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko- pomorskim,
 • Gąsawa – w gminie Gąsawa, w powiecie żnińskim, w województwie kujawsko- pomorskim,
 • Piszczac – w gminie Piszczac, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim,
 • Turobin – w gminie Turobin, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim,
 • Czemierniki – w gminie Czemierniki, w powiecie radzyńskim, w województwie lubelskim,
 • Brody – w gminie Brody, w powiecie żarskim, w województwie lubuskim,
 • Maciejowice – w gminie Maciejowice, w powiecie garwolińskim, w województwie mazowieckim,
 • Głowaczów – w gminie Głowaczów, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim,
 • Magnuszew – w gminie Magnuszew, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim,
 • Ciepielów – w gminie Ciepielów, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim,
 • Sienno – w gminie Sienno, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim,
 • Dobre – w gminie Dobre, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim,
 • Siennica – w gminie Siennica, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim,
 • Osieck – w gminie Osieck, w powiecie otwockim, w województwie mazowieckim,
 • Gielniów – w gminie Gielniów, w powiecie przysuskim, w województwie mazowieckim,
 • Odrzywół – w gminie Odrzywół, w powiecie przysuskim, w województwie mazowieckim,
 • Przytyk – w gminie Przytyk, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim,
 • Strzeleczki – w gminie Strzeleczki, w powiecie krapkowickim, w województwie opolskim,
 • Bircza – w gminie Bircza, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim,
 • Jawornik Polski – w gminie Jawornik Polski, w powiecie przeworskim, w województwie podkarpackim,
 • Przyrów – w gminie Przyrów, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim,
 • Gowarczów – w gminie Gowarczów, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim,
 • Bogoria – w gminie Bogoria, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim,
 • Rychtal – w gminie Rychtal, w powiecie kępińskim, w województwie wielkopolskim,
 • Mieścisko – w gminie Mieścisko, w powiecie wągrowieckim, w województwie wielkopolskim.
 •