Policjanci, strażacy i ratownicy WOPR na kąpielisku "Zajączek". Trwają przygotowania do otwarcia sezonu!

kpp-ask
KPP Łask

Rusza sezon wakacyjny! Dla jednych to czas odpoczynku i przysłowiowej laby, dla innych okres wzmożonej pracy, tak jest między innymi w przypadku służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To właśnie policjanci, strażacy czy ratownicy WOPRu podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie ładu i porządku w rejonie akwenów wodnych. W tym tygodniu pierwsze wspólne patrole tych trzech służ pojawiły się nad Kąpieliskiem Miejskim w Łasku.

Sezon wakacyjny, wysokie temperatury i wzmożony czas urlopów sprzyjają masowemu i czynnemu spędzaniu czasu nad wodą. Bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy wypoczynku leży w zainteresowaniu wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W związku z tym policjanci z łaskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Łasku oraz ratownikami WOPR patrolują rejony zbiorników wodnych powiatu łaskiego.

- W czwartek, 22 czerwca br., na dzień przed rozpoczęciem wakacji, Kąpielisko Miejskie w Łasku na ul. Armii Krajowej 75 zostało poddane szczegółowej kontroli. Łascy policjanci przy udziale funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, ratownika WOPR oraz Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku zweryfikowali stan bezpieczeństwa Kąpieliska Miejskiego „Zajączek". Kontrola ta prowadzona była pod kątem analizy zagrożeń mogących wystąpić na obiekcie, w tym identyfikacji miejsc, w których występują zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się oraz uprawiania sportu lub rekreacji - wyjaśnia sierż. sztab. Bartłomiej Kozłowski z KPP Łask.

Jak dodaje, zweryfikowano wymogi formalne, które każde kąpielisko musi spełniać zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Sprawdzono, czy na terenie łaskiego zalewu znajduje się wymagane oznakowanie, regulamin, czy zostało wyznaczone strzeżone miejsce do kąpieli. Ponadto sprawdzono miejsca szczególnie niebezpieczne pod kątem oznaczenia ich odpowiednimi znakami zakazu – skoków do wody, czy też zakazów kąpieli. Kontrolujący kąpielisko sprawdzili także, czy obiekt jest wyposażony w odpowiedni sprzęt ratunkowy i medyczny.

- Takie patrole oraz kontrole akwenów wodnych, na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Komendą Główną Policji, a Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej będą organizowane cyklicznie podczas trwającego sezonu letniego. Policjanci i strażacy będą pojawiać się w rejonach zbiorników wodnych, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą - dodaje Kozłowski z łaskiej komendy.

Podczas trwania wakacji, na kąpielisku miejskim, służbę ratowniczą pełnić będzie dwóch ratowników WOPR - codziennie od 25 czerwca do 27 sierpnia w godzinach 11:00 do 18:00.

Łascy policjanci przypominają:

 • Korzystajmy z kąpielisk, strzeżonych, odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych,
 • przestrzegajmy regulaminu kąpieliska,
 • stosujmy się do poleceń ratownika,
 • nie zakłócajmy wypoczynku i kąpieli innych osób, a przede wszystkim: nie krzyczymy, nie popychajmy się, nie zaśmiecajmy terenu,
 • nie wchodźmy do wody, gdy przed chwilą zjedliśmy posiłek,
 • nie wskakujmy do wody, gdy jesteśmy rozgrzani grą w piłkę lub dłuższym opalaniem,
 • korzystajmy z nakryć głowy i okularów przeciwsłonecznych przy dłuższym przebywaniu na słońcu.

NIE WOLNO!

 • Wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
 • niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
 • niszczyć znaków zakazu w miejscach, w których kąpiel jest zabroniona,
 • skakać do wody, nie znając jej głębokości oraz dna.

Pamiętaj! Zgodnie z regulaminem Kąpieliska Miejskiego w Łasku, dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych. Chwila nierozwagi, brawura czy przecenie własnych możliwości może być przyczyną utraty zdrowia, trwałego kalectwa, a nawet utraty życia.