Najważniejsze wideo w ela24

Policyjna wizyta w Restarzewie Cmentarnym: Była mowa o bezpieczeństwie na drodze i odpowiedzialności prawnej nieletnich [Foto]

260-18157_20231110-091314_1
KPP Łask

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Łasku odwiedził uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie Cmentarnym. Przeprowadził zajęcia poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. 

W czwartek, 9 listopada, policyjny profilaktyk z Komendy Powiatowej Policji w Łasku przeprowadził zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, miejscu zamieszkania oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich w Społecznej Szkole Podstawowej w Restarzewie Cmentarnym.

Na początek mundurowy odwiedził grupy przedszkolne oraz uczniów klas I–IV. Podczas prelekcji omówił on zasady bezpiecznego oraz właściwego korzystania z drogi przez pieszych jak i rowerzystów. Policjant przypomniał najmłodszym o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Ponadto podczas pogadanki, profilaktyk zwrócił uwagę na bezpieczeństwo swoich słuchaczy w miejscu zamieszkania.

- Na kolejne prelekcje zostali zaproszeni najstarsi uczniowie, którzy uczęszczają do klas V-VIII. Z tą grupą wiekową omówiona została tematyka dotycząca odpowiedzialności prawnej nieletnich. Przekazane przez policjanta informacje miały przybliżyć wiedzę na temat konsekwencji prawnych, jakie nieletni ponosi za popełnione przestępstwa, wykroczenia. Szeroko omówiono również pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego oraz różnorodne środki wychowawcze i poprawcze jakie mogą być zastosowane wobec nieletnich za złamanie prawa. Nie zabrakło także tematyki związanej z przemocą rówieśniczą - przekazuje sierż. sztab. Bartłomiej Kozłowski z łaskiej Policji.

Podczas zajęć, przedszkolaki oraz uczniowie nie tylko słuchali cennych rad policjanta, ale również chętnie odpowiadali na zadawane przez mundurowego pytania. Na zakończenie, uczniowie uczestniczący w zajęciach profilaktycznych otrzymali elementy odblaskowe ufundowane przez Urząd Gminy w Widawie.