Ponad 375 mln euro w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Na co, dla kogo i kiedy można sięgnąć po pieniądze? Eksperci podpowiadali!

Ponad 375 mln euro w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Na co, dla kogo i kiedy można sięgnąć po pieniądze? Eksperci podpowiadali!

Ponad 375 mln euro zostanie wydanych na transformację regionu bełchatowskiego. Jak najlepiej zagospodarować te środki, jakie są możliwości ich pozyskania i kto może to zrobić - o tym w bełchatowskim Muzeum mówili eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Województwo łódzkie jest jednym z pięciu obszarów w Polsce, które znalazły się w planie transformacji energetycznej. Odejście od produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego dla Bełchatowa, jak i całego regionu (min.: pow. piotrkowskiego, pajęczańskiego, łaskiego) wiązać się będzie z ogromnymi przemianami gospodarczymi. Finansowanie procesu mają zapewnić środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

Pierwsze nabory zostały już uruchomione, wkrótce ruszą kolejne konkursy. Można już korzystać z możliwości, jakie daje Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego. Na przemiany gospodarcze w naszym regionie województwo łódzkie otrzymało wsparcie w wysokości ponad 375 mln euro.

I to właśnie pieniądze sposób ich pozyskiwania i wydatkowania były tematem spotkania, które w czwartek 1 lutego odbyło się w bełchatowskim Muzeum Regionalnym. Udział w nim wzięli m.in. wicemarszałek WOjewództwa Łódzkiego, eksperci z łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządowy z powiatu bełchatowskiego z wiceprezydentem i starostą na czele. 

Łukasz Politański wiceprezydent Bełchatowa zaznacza, że transformacja energetyczna budzi obawy bełchatowian pracujących w przemyśle energetycznym. Może ona jednak być ogromną szansą dla naszego miasta i regionu.

- Sprawiedliwa Transformacja to na ten moment najważniejszy temat dla Bełchatowa i całego regionu. Dotyczy bowiem przyszłości nie tylko naszej, ale także naszych dzieci i wnuków. Dlatego już dziś musimy zadbać o ty, by stworzyć takie miejsce, które będzie bezpieczne, wygodne. A to bezpieczeństwo dotyczy także finansów. I właśnie cały proces transformacji ma zapewnić to bezpieczeństwo naszych mieszkańców - tłumaczy wiceprezydent Politański.  - Wygaszanie kopalni i elektrowni to kwestia kilkunastu najbliższych lat. Tak więc ten czas musimy przeznaczyć na to, aby maksymalnie zabezpieczyć pracowników i stworzyć możliwości podjęcia przez nich pracy w innych sektorach gospodarki -dodaje wiceprezydent Łukasz Politański.

Podobnego zdania jest Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego. W trakcie spotkania podkreślił, że w kontekście Sprawiedliwej Transformacji regionu bełchatowskiego niezwykle ważne jest, aby stworzyć nowe miejsca pracy. Ogromną rolę odegrają także aktywizacja mieszańców oraz podniesienie poziomu przedsiębiorczości. 

- Sprawiedliwa transformacja to ambitna transformacja, która daje nam szanse rozwojowe. Wspólnie możemy je zrealizować przy wykorzystaniu możliwości, jakie daje samorząd Województwa Łódzkiego i mechanizmów finansowych, które mamy do dyspozycji. Najważniejszą rolą samorządu województwa, jest zmniejszenie negatywnych skutków dla naszych mieszkańców, jakie może nieść ze sobą odejście od węgla. Dynamika zmian musi być dostosowana do możliwości i potrzeb, ale przede wszystkim musi być w interesie społecznym i społecznym uzgodnieniu. Dlatego właśnie spotykamy się z samorządami i przedsiębiorcami, by rozmawiać o działaniach, które są najbardziej potrzebne w obliczu transformacji - podsumowuje wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

Uczestnicy spotkania otrzymali także sporą dawkę wiedzy o tym, na jakim etapie jest wdrażanie FST w naszym regionie. Ponadto poruszone zostały kwestie gospodarki i społeczeństwa w transformacji.

Jedną z prelegentek była Monika Olszewska, dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Urzędu Marszałkowskiego. Zaznaczyła ona, że Polska otrzymała na ten cel największe środki w Europie – 3,8 mld euro. Województwo łódzkie, które ma zapisane blisko 355 mln euro wsparcia z UE i 21 mln euro z budżetu państwa. Do tego dochodzą środki z tzw. pomocy technicznej. 

- To fundusze na trzy obszary: gospodarkę, społeczeństwo i przestrzeń w transformacji. Zachęcam samorządowców i przedsiębiorców do odważnego sięgania po nie. Tym bardziej że cztery nabory już zostały uruchomione, a trzy kolejne konkursy wkrótce zostaną ogłoszone - wyjaśnia dyrektor Olszewska. 

Mowa tutaj chociażby o dofinansowanie w ramach JTP Groundwork. Wyjaśnijmy, że JTP Groundwork to pomoc techniczna ukierunkowana na wsparcie regionów we wdrażaniu ich własnych zobowiązań i priorytetów w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST). Mowa tutaj np. o kampaniach podnoszących świadomość, strategiach komunikacji w regionach czy wsparciu współpracy transgranicznej z innymi regionami.

Szczegóły dotyczące konkursów do naborów, ich wymagań i beneficjentów poszczególnych działań znajdują się na dedykowanej stronie: funduszeue.lodzkie.pl >>> KLIKNIJ.