wersja testowa serwisu

Radomsko: Znamy listę projektów do Budżetu Obywatelskiego! Czego chcą mieszkańcy?

bo
UM Radomsko

Znamy listę pomysłów i projektów, które radomszczanie zgłosili. do 6. edycji Budżetu Obywatelskiego. Siedemnaście różnorodnych propozycji pozytywnie przeszło wstępną ocenę co oznacza, że wszystkie zgłoszone wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalną. W środę 21 października odbyło się spotkanie członków Zespołu Konsultacyjnego, na którym zapoznali się oni z propozycjami mieszkańców.

Członkom zespołu zostały przedstawione wszystkie projekty zgłoszone do 6. edycji Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z ich oceną formalną. Każdy ze zgłoszonych wniosków weryfikację wstępną przeszedł pomyślnie. 

- W następnej kolejności zostały one przekazane do wydziałów merytorycznych, gdzie weryfikowane będą tym razem pod kątem merytoryczno-finansowym. Jeżeli na etapie oceny merytorycznej zostaną stwierdzone jakieś braki uniemożliwiające przejście do weryfikacji szczegółowej projektodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Do 12 listopada podana zostanie lista projektów zarówno pozytywnie, jak i negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniem - informują miejscy urzędnicy.

Lista wszystkich projektów, z ich krótkim opisem i charakterystyką znajduje się na slajdach poniżej. Kliknij, by powiększyć obraz.