Społeczna debata o stanie bezpieczeństwa w Gminie Sędziejowice

260-18329_20231204-091836_1
KPP Łask

W miniony czwartek, 30 listopada w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach łascy policjanci przeprowadzili debatę społeczną dla mieszkańców gminy. Tematem przewodnim był stan bezpieczeństwa z zakresu ruchu drogowego. Radni oraz mieszkańcy zostali zapoznani z aktualnymi zadaniami policjantów, stanem bezpieczeństwa w powiecie, a także ze swoim dzielnicowym.

Spotkanie podyktowane było głównie licznymi zgłoszeniami mieszkańców poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa o zagrożeniach związanych z ruchem drogowym. 

Oficer prasowy przy użyciu prezentacji multimedialnej zaprezentował raport dotyczący stanu bezpieczeństwa całego powiatu oraz gminy w mijającym roku, następnie I Zastępca Komendanta podinsp. Marcin Kucner wraz z policjantką reprezentującą Wydział Ruchu Drogowego odpowiadali na liczne pytania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na koniec debaty oficer prasowy zaprezentował działanie policyjnego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przedstawił sylwetkę dzielnicowego i jego zadania priorytetowe.

- Debaty społeczne mają na celu zacieśnienie współpracy między społeczeństwem, a Policją oraz poznanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców w ramach poprawy bezpieczeństwa. Wysunięte wnioski podczas dyskusji problemowych będą podstawą do formułowania rekomendacji dla Policji oraz pozostałych podmiotów obecnych na debacie. Przybyli mieszkańcy całej gminy brali aktywny udział w dyskusji - przekazuje sierż. sztab. Bartłomiej Kozłowski

W debacie uczestniczył Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Jarosław Bartczak, radni gminy oraz sołtysi sędziejowickich sołectw. Komendę Powiatową Policji w Łasku reprezentował I Zastępca Komendanta podinsp. Marcin Kucner wraz z naczelnikiem Wydziału Prewencji kom. Krzysztofem Ochockim oraz oficerem prasowym sierż. sztab. Bartłomiejem Kozłowskim. Wydział Ruchu Drogowego łaskiej jednostki reprezentowała policjantka tego wydziału st. sierż. Magdalena Brzozowska. Ponadto z ramienia Komisariatu Policji w Widawie na debacie obecny był dzielnicowej gminy Sędziejowice st. sierż. Bartosz Piekarek.