wersja testowa serwisu

Dobków: Świetlica zmieniła się na plus z funduszami projektu "Sołectwo na plus"!

image00000_20211117-123321_1
UG Wodzierady

Zakończyły się prace związane z realizacją projektu w ramach "Sołectwa na plus" - w gminie Wodzierady między innymi wyremontowano i doposażono z tego przedsięwzięcia świetlicę wiejską w Dobkowie. 

Wsparcie w kwocie 10 tysięcy złotych sołectwo Dobków otrzymało w lipcu tego roku. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego została przyznana na realizację zadania pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobkowie".

Projekt obejmował swoim zakresem malowanie ścian w budynku oraz montaż żaluzji, wylanie posadzki betonowej w garażu oraz zakup i montaż bramy do garażu przy świetlicy. W ramach inwestycji dokonano zakupu kosiarki spalinowej niezbędnej do utrzymania trawnika znajdującego się wokół świetlicy w dobrym stanie. Opisywane przedsięwzięcie było potrzebą zgłaszaną przez lokalną społeczność, czego dowodem może być corocznie przeznaczony przez mieszkańców fundusz sołecki na świetlicę wiejską - informują pracownicy Urzędu Gminy Wodzierady i dodają: - Przedsięwzięcie wpłynęło pozytywnie na aktywizację życia kulturowego oraz poszerzenie ogólnodostępnej oferty rekreacyjnej dostępnej dla wszystkich członków lokalnej wspólnoty.

Źródła finansowania zadania:

Całkowita wartość: 10 974,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł.

Wkład własny: 974,00 zł.