wersja testowa serwisu

Trwa rozbudowa DW 473. Co się dzieje na placu budowy?

dw-473
ZDW Łódź

Trwa rozbudowa 3,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 473 między Łaskiem, a Przatowem. Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w tej chwili roboty prowadzone są już na czterech wahadłach, gdzie wymieniana jest konstrukcja jezdni. 

Łącznie pracami ziemnymi objętych jest obecnie 3,5 km odcinka trasy. Na dwóch wahadłach, między miejscowościami Dziadkowice, a Ulejów, wymieniono na połowie jezdni konstrukcję do warstwy bitumicznej. Na dwóch odcinkach z ruchem wahadłowym, między Bałuczem a Łaskiem, ułożono stabilizację. Na tym samym odcinku prowadzone są również roboty związane z rozbiórką przepustu.

Całość robót, których koszt to 62 mln zł, potrwa jeszcze dwa lata i jak informuje łódzki ZDW modernizacja ma zakończyć się do końca września 2023 roku. Przypomnijmy, że inwestycja zakłada m.in.:

  • wymianę konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 7 metrów,
  • rozbudowę skrzyżowań, w tym budowę dwóch rond: w miejscowości Bałucz na skrzyżowaniu z DP 2321E relacji Janiszewice – Budy Stryjewskie oraz na skrzyżowaniu DW 473 i 482 w Łasku
  • budowę zatok autobusowych,
  • rozbiórka i budowę zjazdów,
  • rozbiórkę i budowę chodników,
  • budowę ścieżki rowerowej w Łasku,
  • rozbiórkę i budowę przepustów pod drogą wojewódzką,
  • budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i krytych, rowu retencyjnego, wylotów kanalizacji do rzeki Grabia,
  • budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
  • przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, sanitarnej i gazowej – usunięcie kolizji.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych.