wersja testowa serwisu

Uroczyste otwarcie nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Goryń

Uroczyste otwarcie nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Goryń
fot. Gmina Widawa

W dniu 19 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Goryń gm. Widawa wraz z systemem wodociągów w miejscowościach: Goryń, Ruda, Chrząstawa, Raczynów, Kocina oraz odcinkiem kanalizacji w miejscowości Widawa na ulicy Kuziówek. Inwestycja zakończyła się wraz z odbiorami w kwietniu br. 

To największa inwestycja na gminie Widawa na przestrzeni lat 2015-2020 zaraz po budowie Gminnego Przedszkola w Widawie, którego budowa wyniosła nieco ponad 5 milionów złotych. W styczniu 2017 roku Gmina Widawa złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę stacji uzdatniania wody, wodociągów i kanalizacji w wyżej wymienionych miejscowościach. 

W lipcu 2017 roku Wójt Gminy Widawa Michał Włodarczyk podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej z Marszałkiem Województwa Łódzkiego. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 1,8 miliona złotych. Kolejne dofinansowania pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 1 miliona złotych, w formie preferencyjnej pożyczki przy oprocentowaniu 0,5 % w skali roku oraz 431.000 złotych dotacji. Gmina odzyska podatek vat w kwocie ok. 900.000 złotych. Razem dofinansowanie zamknie się kwotą przekraczającą 3 miliony złotych. Wkład własny Gminy to kwota 1,9 miliona złotych. 

W wyniku postępowania przetargowego zostały wyłonione do realizacji zadań następujące firmy: FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia, FHU Waldemar Chudy z Sieradza oraz PH-U Jan-Pol s.c. ze Zduńskiej Woli. Łączna długość wybudowanych wodociągów wyniosła ok. 14 kilometrów. Stacja Uzdatniania Wody w Goryniu to jeden z najnowocześniejszych obiektów w powiecie łaskim. Jest ona w pełni zautomatyzowana i połączona za pomocą łącza internetowego z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych, gdzie można na bieżąco śledzić proces uzdatniania wody, jak i poziom wody w zbiorniku. 


Obok stacji został wybudowany zbiornik na wodę pitną o pojemności 200 m3. Ze zbiornika woda podawana jest na sieć za pomocą zestawu czterech pomp o wydajności Q=12,5-27m3/h każda. Stację zasilają dwa ujęcia wody o głębokości 31 m i 42 m o wydajności od 14 m3/h do 50 m3/h. W uroczystości otwarcia udział wzięli: Senator RP Maciej Łuczak, Starosta Łaski Piotr Wołosz, Przewodniczący Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik wraz z Radnymi Rady Gminy Widawa, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Widawa i Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Widawie oraz mieszkańcy okolicznych wsi. Po przemówieniach dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, następnie goście zapoznali się z funkcjonowaniem Stacji od wewnątrz. 

To bardzo ważna inwestycja, która zapewni na obszarze południowej części Gminy Widawa dostawę wody do gospodarstw domowych w dobie deficytu wód podskórnych. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie kryli radości, bowiem tej inwestycji wyczekiwali od dziesięcioleci. To nie koniec inwestycji w infrastrukturę wodociągową.

Jesienią 2019 roku Gmina Widawa złożyła kolejny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi aplikując ponownie o środki unijne, tym razem na wymianę zbiornika na wodę pitną o pojemności 150 m3 w Brzykowie oraz na budowę wodociągów w miejscowości Chociw i Widawa. Przyznano dofinansowanie w kwocie 200.000 złotych. Całość inwestycji wyniesie nieco ponad 500.000 złotych. Budowa zakończy się jesienią 2021 roku. Gmina Widawa wyczerpała cały 2 milionowy limit środków unijnych przysługujący jej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na tego typu inwestycje. Priorytetem Wójta Gminy Widawa Michała Włodarczyka oraz Radnych Rady Gminy Widawa w obecnej kadencji jest budowa nowych odcinków wodociągów oraz modernizacja obecnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, bowiem bezpieczeństwo hydrologiczne jest kluczowym aspektem rozwoju gminy w sytuacji rozbudowy Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie w obszarze pola Szczerców, gdzie głębokość wydobycia ma sięgnąć do 330 metrów.

Galeria zdjęć: TUTAJ.

Źródło: Gmina Widawa