Uroczyste ślubowanie klas mundurowych w ostrowskim Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych [Foto]

260-18173_20231113-130033_1
KPP Łask

W miniony piątek, 10 listopada uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali legitymację kadetów. Komendę Powiatową Policji w Łasku reprezentował I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łasku - podinspektor Marcin Kucner. Dla łaskich funkcjonariuszy była to kolejna doskonała okazja, do przybliżenia służby w policyjnym mundurze.

Na uroczystość, która odbyła się na boisku szkolnym Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie, licznie przybyli rodzicie i bliscy uczniów oraz przedstawiciele władz samorządowych. Nie zabrakło oczywiście funkcjonariuszy i przedstawicieli innych służb. Łaskich policjantów reprezentował podinsp. Marcin Kucner - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łasku, natomiast z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w uroczystościach brał udział Naczelnik Wydziału Doboru – mł. insp. Rafał Mrozowski. 

- Podczas uroczystego apelu uczniowie rozpoczynający naukę w klasie o profilu policyjno-kryminalistycznym, wojskowym, pożarniczo-ratowniczym oraz w klasie mistrzostwa sportowego złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy gratulowali pierwszoklasistom dobrego wyboru, jakim jest kształcenie i zdobywanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa - informuje sierż. sztab. Bartłomiej Kozłowski z KPP w Łasku.

Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie prowadzi klasy mundurowe od kilku lat. Klasa o profilu policyjnym to klasa mundurowa z dodatkowym przedmiotem "Edukacja Policyjna", po ukończeniu, którego otrzymuje się certyfikat, który daje siedem dodatkowych punktów podczas rekrutacji do służby w Policji. Szkoła stawia na rozwój umiejętności przydatnych podczas pełnienia służby. Uczniowie kształcą się w zakresie wiedzy o Policji, ale także biorą udział w licznych zajęciach z samoobrony, strzelectwa czy też ratownictwa przedmedycznego. Celem tego kierunku jest przygotowanie młodzieży do przyszłej pracy w „niebieskim mundurze", ale też w służbach pokrewnych. Podczas czteroletniej nauki uczniowie Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie aktywnie uczestniczą w wybranych akcjach oraz działaniach profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łaskiego. Mamy wielką nadzieję, że tegoroczni pierwszoklasiści w przyszłości zdecydują o wyborze ciekawego, aczkolwiek niełatwego zawodu, jakim jest zawód policjanta.

Wśród licznych stoisk promocyjnych, które były obecne na wydarzeniu nie zabrakło również stoiska promocyjno-profilaktycznego łaskich policjantów. Ich obecność była znakomitą okazją do promowania służby w policji oraz bezpieczeństwa wśród młodzieży i dorosłych. 

- Policjanci zaprezentowali radiowóz w najnowszym wzorze oznakowania, który wykorzystywany jest w służbie przez policjantów z łaskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Każdy zainteresowany mógł również dowiedzieć się, jak wstąpić w szeregi Policji oraz jak wygląda praca policjantów w poszczególnych wydziałach. Podczas licznych rozmów z rodzicami kadetów, policjanci promowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację „Moja Komenda" - podsumowuje sierż. sztab. Bartłomiej Kozłowski z łaskiej komendy.