wersja testowa serwisu

Urząd Gminy w Buczku informuje o objazdowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych

smieci-wielki-gabaryt

Urząd Gminy w Buczku informuje, iż w dniach od 26 marca do 31 marca 2021 r. od godz. 6:00 odbędzie się objazdowa zbiórka m.in. odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, urządzenia zawierające freon, chemikalia – odpadów pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych.

Szczegółowy zakres odbieranych odpadów w załączeniu.

Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie zostanie zagwarantowany ich odbiór - samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 510-220-376. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku obejmuje:

W ramach wystawki odbierane będą:

 • 20 30 07 Odpady wielkogabarytowe ( np. elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, kompletne okna) – bez szyb;
 • 20 01 40 Metale (złom metalowy);
 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne KOMPLETNE (np. telewizory, monitory, komputery);
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne KOMPLETNE (np. pralki, odkurzacze, drukarki, radia , itp.);
 • 16 01 03 Zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk);
 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony KOMPLETNE (np. lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory);
 • 20 01 33* Baterie i akumulatory;
 • 20 01 10 Odzież;
 • 20 01 11 Tekstylia;

Chemikalia:

 • 20 01 13*Rozpuszczalnik;
 • 20 01 14* Kwasy opakowania;
 • 20 01 15* alkalia opakowania;
 • 20 01 19* Środki ochrony roślin, I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
 • 20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające niebezpieczne substancje;
 • 20 01 29* Detergenty zawierające niebezpieczne substancje.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

 • odpady poremontowe i budowlane : gruz, płytki, cegła, styropian , kamienie, ceramika (tj. umywalki, kabiny, sedesy);
 • stolarka okienna bez szyb;
 • big- bagi załadowane odpadami niesegregowanymi;
 • folia (różnego rodzaju), agrowłóknina;
 • akcesoria samochodowe;
 • odpady zawierające azbest-eternit, papa, wełna otulina.

Źródło: UG Buczek