wersja testowa serwisu

W powiecie łaskim powstało Centrum Usług Środowiskowych

powiat-ask
UG Wodzierady

W miniony piątek, 15 października zostało podpisane porozumienie na mocy którego w powiecie łaskim powstało Centrum Usług Środowiskowych. Dzięki powołaniu do życia CUŚ jednostki w nim zrzeszone będą mogły ubiegać się o pieniądze na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, zakup busa do transportu osób realizację usług społecznych dla mieszkańców poprzez Klub Seniora czy Świetlice Środowiskowe.

Stosowne porozumienie na mocy, którego powstało Centrum Usług Środowiskowych sygnowane jest przez kilka jednostek: Powiat Łaski, Gminę Wodzierady, Fundację im. Brata Alberta DPS w Chorzeszowie oraz Fundację Idee Społeczne FIDEES. W projekcie CUS uczestniczą także PCPR w Łasku oraz GOPS w Wodzieradach. Dzięki takiej konsolidacji jednostki będą realizować projekt partnerski pod nazwą CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM w ramach środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. 

- Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie możemy ubiegać się o środki finansowe na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, zakup busa do transportu osób oraz realizację usług społecznych dla mieszkańców poprzez Klub Seniora czy Świetlice Środowiskowe. W podpisaniu porozumienia uczestniczyli - informują sygnatariusze 

Utworzenie CUŚ zgodnie z warunkami dofinansowania WUP w Łodzi możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez projekty partnerskie, wszyscy więc liczymy na owocną współpracę.