Ważne informacje dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

wine-shop-549025_1280
Pixabay

Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych przypomina o opłacie za koncesję na sprzedaż alkoholu. Ustawowy termin uiszczenia III raty upływa z końcem tego miesiąca. 

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 30 września 2023 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyżej wskazanym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.