wersja testowa serwisu

Zainaugurowano cykl "Porozmawiajmy w Łódzkiem". Pierwsze spotkanie odbyło się w Łasku

poro1
fot. Urząd Marszałkowski w Łodzi

W czwartek, 10 września w Łasku zainaugurowany został cykl spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem". Przez najbliższe miesiące marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber będzie odwiedzał z grupą ekspertów kolejne powiaty z informacją o ofercie Urzędu Marszałkowskiego dla mieszkańców, samorządów i organizacji pozarządowych.

- Jest to nasza nowa propozycja. Oferta spotkań w pierwszej kolejności z mieszkańcami ale oczywiście też z samorządami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz z urzędnikami, bo oni też stanowią o tym co dzieje się w gminach i powiatach. Chcemy dotrzeć do wszystkich przyjeżdżając do poszczególnych miast i powiatów tak, aby móc przedstawić naszą propozycję, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, co robimy w Urzędzie Marszałkowskim, o naszych projektach, konkursach i różnego rodzaju naborach, które będą się odbywały – powiedział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

W trakcie spotkań swoje prezentacje przedstawiają dyrektorzy Urzędu, przedstawiciele instytucji podległych Samorządowi Województwa. Przybliżają m.in. aktualne i planowane konkursy unijne, realizowane programy wsparcia, możliwość pozyskania grantów. Podnoszone są także tematy dotyczące kierunków rozwoju regionu.

- Moment, w którym dzisiaj się znajdujemy, jest szczególnie ważny dla województwa łódzkiego i w ogóle dla całej Polski, ponieważ jest to moment, kiedy przygotowujemy się do nowej unijnej perspektywy finansowej. To jest ta chwila, kiedy będą się ważyły losy środków dla naszego kraju, w tym dla województwa łódzkiego oraz takich powiatów jak powiat łaski i dla gmin tego powiatu – dodał marszałek.

Grzegorz Schreiber zwrócił też uwagę, że nowa perspektywa finansowa w Unii to również konieczność stworzenia Strategii Województwa Łódzkiego, która jest w fazie końcowego opracowywania. Odbyły się już konsultacje społeczne, w ramach których spłynęły uwagi z regionu.

– Teraz jest czas na ich konsumpcję – mówił w Łasku.

Na pierwszym spotkaniu marszałek chwalił samorządowców z powiatu łaskiego za aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację swoich inwestycji. – Ten powiat, gminy z terenu powiatu łaskiego są w ostatnim okresie dobrymi beneficjentami środków czy to z Unii Europejskiej, które przepływają przez Urząd Marszałkowski, czy z samego urzędu – zaznaczył Grzegorz Schreiber. Wśród najważniejszych wymienił:

- 21 grantów sołeckich na projekty realizowane w sołectwach powiatu łaskiego opiewające na kwotę 200 tys. zł;
- wsparcie 11 inwestycji budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól kwotą 1,5 mln zł;
- 5 inwestycji poprawiających bazę sportową za ponad 400 tys. zł;
- projekty edukacyjne, w tym tworzenie nowych miejsc w przedszkolach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 inwestycji za blisko 4 mln zł;
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji – 2 projekty za ponad 2 mln zł;
- realizację 3 projektów odnowy zabytków wsparta kwotą 150 tys. zł;
- termomodernizację ośrodka zdrowia w Widawie - 1 mln 115 tys. zł.

Marszałek przypomniał również, że na terenie powiatu łaskiego realizowana jest największa inwestycja drogowa z pieniędzy samorządu województwa - droga wojewódzka nr 473. Aktualnie w realizacji jest 13-kilometrowy odcinek, a kosz inwestycji to 83 mln zł. Projektowanych jest kolejnych 8 km dróg za blisko 60 mln zł.

W ostatnich dniach rozstrzygnięte zostały też kolejne konkursy na realizację zadań sportowych dla dzieci i młodzieży i tutaj beneficjenci znów pochodzą z terenu powiatu łaskiego. Trzy projekty zostały wsparte kwotami po 10 tys. na zajęcia siatkówki oraz piłki nożnej. I najświeższa sprawa to 50 tys. zł ze środków unijnych dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego na terenie powiatu przez Fundację Brata Alberta.

W trakcie spotkania w Łasku padło wiele pytań, rozwianych zostało wiele wątpliwości.

- Chciałbym dotrzeć do każdego powiatu województwa łódzkiego, żeby móc tę dyskusję z mieszkańcami odbyć. Chciałbym, żeby Urząd Marszałkowski był w każdym powiecie naszego województwa – mówił marszałek Schreiber.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi